Новини
VR

Стоматологичен 3D скенер срещу интраорален скенер Кой да изберете

Юли 05, 2024

Въведение

Стоматологичните 3D скенери обикновено се използват в лабораторни условия за сканиране на модели, отпечатъци и зъбни отливки, осигурявайки високодетайлни цифрови изображения на физически обекти. За разлика от тях, интраоралните скенери са проектирани за директна употреба в устата на пациента, като улавят подробни изображения на зъбите и венците, за да създадат точни цифрови отпечатъци.


Решението между тези два вида скенери зависи от различни фактори, включително специфичните нужди на вашата практика, бюджетни ограничения и желано приложение. Тази статия има за цел да анализира разликите между денталните 3D скенери и интраоралните скенери, като ви помага да вземете информирано решение кой е най-подходящ за вашите нужди. Като разберете функционалностите, предимствата и идеалните случаи на употреба за всеки, вие ще бъдете по-добре подготвени да подобрите ефективността на вашата дентална практика и грижата за пациентите.


Какво е стоматологичен 3D скенер?

Стоматологичният 3D скенер е специализирано устройство, използвано предимно в зъботехнически лаборатории за създаване на прецизни цифрови изображения на физически зъбни модели, отпечатъци и отливки. Тези скенери използват усъвършенствана технология за изображения, за да заснемат подробни 3D изображения, които след това могат да се използват за различни приложения в денталната област.

 

Определение и принцип на работа

Стоматологичните 3D скенери използват или лазерно сканиране, или технология за сканиране със структурирана светлина. Лазерните скенери използват лазерни лъчи за точно измерване на повърхността на даден обект, докато скенерите със структурирана светлина проектират серия от светлинни модели върху обекта и улавят деформацията на тези модели с камери. И двата метода генерират облаци от точки, които се преобразуват в 3D модели с висока разделителна способност чрез сложни софтуерни алгоритми.

 

Основни характеристики и приложения

Висока прецизност и точност:

Стоматологичните 3D скенери са известни със способността си да улавят фини детайли с изключително ниво на точност. Това е от решаващо значение за създаването на зъбни възстановявания, като корони, мостове и протези, където прецизността е от първостепенно значение.

Изчерпателни възможности за сканиране:

Тези скенери могат да обработват широка гама от материали и обекти, от каменни модели до алгинатни отпечатъци. Тази гъвкавост ги прави незаменими в зъботехническите лаборатории.

Софтуерна интеграция:

Стоматологичните 3D скенери често са интегрирани с CAD/CAM (компютърно подпомагано проектиране/компютърно подпомагано производство) софтуер. Тази интеграция позволява безпроблемен дизайн и производство на зъбни протези, повишавайки ефективността на работния процес.

Времева ефективност:

Чрез дигитализиране на традиционни зъбни модели и отпечатъци, денталните 3D скенери значително намаляват времето, необходимо за ръчни измервания и корекции, ускорявайки цялостния процес на възстановяване на зъбите.

Цифрово архивиране:

Цифровите модели, създадени от тези скенери, могат лесно да се съхраняват и извличат, което улеснява по-доброто управление на случаите и дългосрочното водене на записи.

 

Приложения

Протетичен дизайн:

Прецизните дигитални модели, генерирани от Dental 3D скенери, се използват за проектиране на персонализирани зъбни протези, осигурявайки идеално прилягане за пациентите.

Ортодонтия:

Тези скенери помагат при планирането и производството на ортодонтски апарати, като алайнери и фиксатори.

Имплантология:

В имплантологията точните 3D модели са от съществено значение за планиране на поставянето на импланти и създаване на хирургически водачи.

Изследвания и образование:

Стоматологичните 3D скенери се използват и в академични и изследователски среди за изучаване и преподаване на дентална анатомия, материали и техники.

 

В заключение, денталните 3D скенери са незаменими инструменти в съвременните зъботехнически лаборатории. Способността им да произвеждат високо прецизни цифрови модели от различни материали ги прави от съществено значение за ефикасни и точни зъбни възстановявания.

 

Какво е интраорален скенер?

Интраоралният скенер е високотехнологично устройство, използвано директно в устата на пациента за заснемане на подробни 3D изображения на зъбите и венците. Тези скенери трансформират начина, по който се вземат зъбни отпечатъци, осигурявайки по-бърза, по-удобна и много точна алтернатива на традиционните материали за отпечатъци.

 

Определение и принцип на работа

Интраоралните скенери използват оптична технология за улавяне на повърхностната геометрия на зъбите и околните тъкани. Те често използват комбинация от структурирана светлина и сензорни камери за сканиране на оралните структури. Скенерът проектира източник на светлина върху областта, която се сканира, а камерите улавят отразената светлина, за да създадат поредица от изображения. След това тези изображения се съединяват чрез софтуер, за да образуват цялостен 3D цифров модел на устата на пациента.

 

Основни характеристики и приложения

Комфорт на пациента:

Едно от основните предимства на интраоралните скенери е подобреното преживяване на пациента. За разлика от традиционните материали за отпечатъци, които могат да бъдат неудобни и понякога да предизвикат запушване, интраоралното сканиране е неинвазивно и бързо.

Визуализация в реално време:

Интраоралните скенери осигуряват визуализация в реално време на сканираната област. Зъболекарите могат незабавно да видят 3D модела на екрана на компютъра, което позволява незабавна оценка и корекции, ако е необходимо.

Висока точност:

Тези скенери улавят фини детайли с висока прецизност, от съществено значение за създаване на точни зъбни възстановявания като корони, мостове и фасети.

Времева ефективност:

Цифровите импресии значително намаляват времето, необходимо за вземане и обработка на традиционните импресии. Това може да доведе до по-кратки срещи с пациентите и по-бързи срокове за реставрация на зъбите.

Интегриране на цифров работен процес:

Интраоралните скенери често са интегрирани с CAD/CAM системи, рационализирайки работния процес от сканирането до проектирането и производството на зъбни протези.

Подобрена комуникация:

Подробните 3D модели, генерирани от интраоралните скенери, могат лесно да се споделят със зъботехнически лаборатории и специалисти, улеснявайки по-добра комуникация и сътрудничество.

 

Приложения

Възстановителна стоматология:

Интраоралните скенери се използват широко за проектиране и производство на корони, мостове, инлеи, онлеи и фасети с прецизно прилягане.

Ортодонтия:

Тези скенери са неразделна част от създаването на дигитални модели за планиране на ортодонтско лечение, включително дизайна на прозрачни алайнери и други коригиращи уреди.

Имплантология:

В имплантологията точните дигитални отпечатъци са от решаващо значение за планирането на поставянето на импланти и изработването на персонализирани опори и протези.

Превантивна стоматология:

Интраоралните скенери могат да се използват и за рутинни прегледи и наблюдение на здравето на устната кухина, което позволява на зъболекарите да откриват проблеми навреме и да предоставят превантивни грижи.

Обучение на пациента:

Визуалният характер на 3D моделите помага при обучението на пациентите относно тяхното орално здраве и предложените лечения, като подобрява разбирането и ангажираността на пациентите.

 

В обобщение, интраоралните скенери предлагат множество предимства, включително повишен комфорт на пациента, висока точност и рационализирани работни процеси, което ги прави ценен инструмент в съвременната дентална практика.


Основни разлики между денталните 3D скенери и интраоралните скенери

Изборът между дентален 3D скенер и интраорален скенер зависи от различни фактори, всеки от които е подходящ за различни приложения, среди и изисквания. Разбирането на основните разлики между тези два типа скенери може да ви помогне да вземете информирано решение, което най-добре отговаря на нуждите на вашата практика.

 

Сканиране на обекти

Стоматологични 3D скенери:

Те се използват предимно за сканиране на физически модели, отпечатъци и отливки в лабораторни условия. Те са идеални за създаване на прецизни цифрови изображения на зъбни форми и други физически обекти.

Интраорални скенери:

Проектирани за директна употреба в устата на пациента, интраоралните скенери улавят подробни 3D изображения на зъбите и венците. Те се използват по време на срещи с пациенти за създаване на цифрови отпечатъци на място.

 

Точност и разделителна способност

Стоматологични 3D скенери:

Известни със своята висока прецизност и способност за улавяне на фини детайли, денталните 3D скенери са от съществено значение за създаването на точни зъбни възстановявания. Те често осигуряват по-висока разделителна способност поради способността си да сканират в контролирана лабораторна среда.

Интраорални скенери:

Макар и много точни, разделителната способност на интраоралните скенери може леко да варира в зависимост от средата на сканиране и уменията на оператора. Въпреки това напредъкът в технологиите значително затвори тази празнина, което ги направи много надеждни за клинична употреба.

 

Преносимост и лекота на използване

Стоматологични 3D скенери:

Обикновено по-големи и по-сложни, денталните 3D скенери са стационарни устройства, използвани в зъботехнически лаборатории. Те изискват стабилна среда и специфична настройка, което ги прави по-малко преносими, но много стабилни и прецизни.

Интраорални скенери:

Тези скенери са проектирани да бъдат преносими и лесни за употреба, което позволява на зъболекарите да ги местят лесно из клиниката и да ги използват директно върху пациентите. Техният ергономичен дизайн и интуитивен интерфейс ги правят лесни за работа по време на прегледи на пациенти.

 

Цена и бюджет

Стоматологични 3D скенери:

Като цяло денталните 3D скенери могат да бъдат по-скъпи поради тяхната по-висока прецизност и лабораторни възможности. Цената им обаче може да бъде оправдана от широкия набор от приложения и нивото на детайлност, което предоставят.

Интраорални скенери:

Въпреки че първоначалните разходи също могат да бъдат значителни, интраоралните скенери често представляват по-ниска обща инвестиция в сравнение с техните 3D аналогове. Те предлагат по-бърза възвръщаемост на инвестициите поради прякото им въздействие върху подобряването на клиничните работни процеси и удовлетвореността на пациентите.

 

Случаи на употреба

Зъботехнически лаборатории:

Стоматологичните 3D скенери са незаменими в лабораторни условия, където се използват за сканиране на модели, отпечатъци и други физически обекти за създаване на цифрови файлове за по-нататъшна обработка.

Стоматологични клиники:

Интраоралните скенери са по-подходящи за дентални клиники, където са необходими незабавни цифрови отпечатъци. Те подобряват ефективността на стола, като позволяват на зъболекарите да заснемат и анализират сканирания по време на преглед на пациента.


Обобщение на основните разлики

ОсобеностСтоматологичен 3D скенерИнтраорален скенер
Сканиране на обектиМодели, импресии и отливкиДиректно сканиране на устата на пациента
точностПо-висока прецизност в контролирани средиМного точен, може да варира в зависимост от употребата
ПреносимостСтационарен, по-малко преносимПреносим, ​​лесен за използване в клинични условия
ценаКато цяло по-скъпиЧесто по-ниска цена, по-бърза възвръщаемост на инвестициите
Случаи на употребаИдеален за зъботехнически лабораторииИдеален за дентални клиники

Разбирането на тези ключови разлики ви помага да изберете скенера, който най-добре отговаря на вашите специфични нужди. Стоматологичните 3D скенери са перфектни за подробна лабораторна работа, докато интраоралните скенери превъзхождат клиничните среди за директна грижа за пациентите.


Ключови фактори, които трябва да имате предвид при избора

Изборът между дентален 3D скенер и интраорален скенер изисква внимателно разглеждане на различни фактори. Всеки тип скенер има свой собствен набор от предимства и е подходящ за различни приложения. Ето основните фактори, които трябва да имате предвид, когато вземате решение:

 

Нуждае се от анализ

Клиника или лаборатория Размер и специалност:

Оценете размера и специфичния фокус на вашата практика. По-големите практики или специализираните зъботехнически лаборатории могат да се възползват от високата прецизност и гъвкавостта на стоматологичните 3D скенери. За разлика от това, по-малките клиники, фокусирани върху общата стоматология, могат да намерят интраоралните скенери за по-практични за ежедневни операции.

Изисквания за работния процес:

Помислете как всеки скенер ще се впише в текущия ви работен процес. Стоматологичните 3D скенери са отлични за подробна лабораторна работа, но може да не са необходими за рутинни процедури. Интраоралните скенери могат да подобрят клиничната ефективност, като позволяват бързи и точни цифрови отпечатъци по време на посещения на пациенти.

 

Бюджетни съображения

Първоначална инвестиция:

Сравнете първоначалните разходи за двата вида скенери, включително покупната цена, инсталацията и първоначалното обучение. Стоматологичните 3D скенери често имат по-високи първоначални разходи поради своите разширени възможности и прецизност.

Дългосрочна възвръщаемост на инвестициите:

Оценете дългосрочната възвръщаемост на инвестицията. Докато интраоралните скенери може да имат по-ниска първоначална цена, те могат значително да ускорят клиничните работни процеси и да подобрят удовлетвореността на пациентите, което води до по-бърза възвръщаемост на инвестициите. Стоматологичните 3D скенери могат да оправдаят по-високата си цена чрез широкия си набор от приложения и способността да произвеждат много детайлна работа.

 

Обучение и удобство за потребителя

Крива на обучение:

Помислете за кривата на обучение, свързана с всяко устройство. Интраоралните скенери често са проектирани да бъдат лесни за употреба и могат да бъдат овладени бързо от клиничния персонал, което ги прави идеални за натоварени практики. Стоматологичните 3D скенери, макар и много прецизни, може да изискват по-задълбочено обучение, за да използват напълно възможностите си.

Лесна употреба:

Оценете потребителския интерфейс и лекотата на работа на всеки скенер. Интраоралните скенери обикновено разполагат с интуитивни интерфейси, предназначени за бърза и лесна употреба по време на прегледи на пациенти. Стоматологичните 3D скенери може да имат по-сложни интерфейси поради своите разширени функции.

 

Съвместимост и интеграция

Съществуващо оборудване:

Осигурете съвместимост с вашето съществуващо стоматологично оборудване и софтуер. И двата вида скенери трябва да се интегрират безпроблемно с настоящите ви системи, за да се постигне максимална ефективност и да се избегнат смущения.

Софтуерна съвместимост:

Проверете дали скенерите са съвместими с CAD/CAM софтуера, който използвате. Както денталните 3D скенери, така и интраоралните скенери трябва да предлагат плавна интеграция със софтуер за проектиране и производство, за да рационализират работния процес от сканиране до производство.

 

Допълнителни съображения

Мащабируемост:

Помислете за мащабируемостта на скенера. Ако планирате да разширите своята практика или лаборатория в бъдеще, помислете за скенер, който може да расте с вашите нужди.

Поддръжка и обслужване:

Оценете нивото на поддръжка и обслужване, предоставени от производителя на скенера. Уверете се, че предлагат цялостно обучение, техническа поддръжка и услуги за поддръжка, за да поддържате вашия скенер да работи ефективно.

Опит на пациента:

За клиничните условия опитът на пациента е от първостепенно значение. Интраоралните скенери подобряват комфорта на пациента и осигуряват модерно, високотехнологично изживяване, което може да подобри удовлетвореността и задържането на пациента.


Резюме

Като обмислите внимателно тези фактори, можете да вземете информирано решение, което е в съответствие със специфичните нужди на вашата практика. Стоматологичните 3D скенери са идеални за подробна лабораторна работа и сложни проекти на протези, докато интраоралните скенери предлагат бързи, точни и удобни цифрови отпечатъци в клинични условия.

Основна информация
 • година на основаване
  --
 • бизнес тип
  --
 • Държавен регион
  --
 • Основна индустрия
  --
 • Основни продукти
  --
 • Предприятие юридическо лице
  --
 • Общо служители
  --
 • Годишна стойност на продукцията
  --
 • Пазар за износ
  --
 • Обучили клиенти
  --

Изпратете вашето запитване

Изберете различен език
English
Қазақ Тілі
ქართველი
עִברִית
Ελληνικά
dansk
български
русский
italiano
français
Español
Deutsch
العربية
Текущ език:български