Новини
VR

Пълното ръководство за цифрово сканиране на зъби за зъболекари

Юли 08, 2024

1. Какво е цифрово сканиране в стоматологията?

Дигиталното сканиране в стоматологията се отнася до използването на усъвършенствана технология за изображения за улавяне на детайлни триизмерни (3D) изображения на устната кухина. За разлика от традиционните зъбни отпечатъци, които изискват физически форми за създаване на модели на зъбите и венците на пациента, цифровото сканиране използва електронни сензори и софтуер за генериране на точни 3D модели.

Основна концепция:

Дигиталното сканиране използва устройства като интраорални скенери, скенери за зъбни отпечатъци и 3D скенери за зъби за улавяне на прецизни данни за оралните структури. Тези скенери използват комбинация от оптични и лазерни технологии за сканиране на повърхностите на зъбите и венците, създавайки подробна цифрова карта.

Как работят цифровите скенери:

Интраоралните скенери са ръчни устройства, използвани директно в устата на пациента за заснемане на 3D изображения. Те обикновено се използват за създаване на цифрови отпечатъци за корони, мостове и ортодонтски апарати.

Скенерите за зъбни отпечатъци се използват за дигитализиране на традиционни физически отпечатъци. Това е особено полезно за зъболекари, които преминават от традиционни към цифрови работни процеси.

3D скенерите за зъби осигуряват много детайлни изображения на отделни зъби, които могат да се използват за различни стоматологични процедури, включително реставрации и ортодонтия.

Сравнение с традиционните зъбни отпечатъци:

a. Точност: Цифровите сканирания са по-прецизни от традиционните форми, намалявайки риска от грешки и необходимостта от повторни снимки.

b. Комфорт на пациента: Дигиталното сканиране е неинвазивно и елиминира дискомфорта, свързан с традиционните материали за отпечатъци.

c.Ефективност: Цифровите работни потоци са по-бързи, което позволява по-бързо време за изпълнение при производството на зъбни възстановявания и апарати.

d. Съхранение и прехвърляне: Цифровите файлове са лесни за съхранение, споделяне и прехвърляне, улеснявайки сътрудничеството между дентални специалисти и лаборатории.

 

2. Приложения на цифровото сканиране в стоматологията

Технологията за дигитално сканиране има широк спектър от приложения в денталната медицина, като значително повишава прецизността и ефективността на различни дентални процедури. По-долу са някои ключови области, в които дигиталното сканиране оказва значително влияние:

Възстановителна стоматология:

Дигиталното сканиране се използва широко във възстановителната дентална медицина за проектиране и производство на корони, мостове, инлеи и онлеи. Използването на интраорален скенер позволява на зъболекарите да заснемат много точни отпечатъци от препарирания зъб, които могат да бъдат изпратени директно в зъботехническа лаборатория за изработване на възстановявания.

Ортодонтия:

В ортодонтията дигиталното сканиране създава прецизни 3D модели на зъбите на пациента, които са от съществено значение за планиране и изпълнение на лечения като брекети и прозрачни алайнери. Тази технология осигурява ясно и точно представяне на зъбните дъги, което позволява прецизно планиране на лечението.

Имплантология:

Дигиталното сканиране помага при планирането и поставянето на зъбни импланти. Подробни изображения на обеззъбената област и съседните зъби, получени с помощта на скенер за зъбни отпечатъци, се използват за планиране на оптималното поставяне на имплантите.

Обща стоматология:

При рутинни стоматологични прегледи и диагностика, интраоралните скенери могат бързо и точно да уловят текущото състояние на оралното здраве на пациента, подпомагайки ранното откриване на проблеми като кариес и заболяване на венците.

 

3. Видове цифрово сканиращо оборудване

Пазарът на дигитално сканиращо оборудване в стоматологията е разнообразен, предлагайки набор от устройства, предназначени да отговорят на различни клинични нужди. Ето основните видове цифрови скенери и техните характеристики:

Интраорални скенери:

Интраоралните скенери са ръчни устройства, използвани директно в устата на пациента за заснемане на 3D изображения на зъбите и венците. Те са високо ценени заради тяхната прецизност и лекота на използване.

Основни функции:

Висока точност и разделителна способност

Сканиране и визуализация в реално време

Удобен за пациентите

Идеален за заснемане на детайлни изображения за корони, мостове и ортодонтски апарати

Примерни продукти:

Yucera YRC-02: Известен със своята висока точност и удобен за потребителя интерфейс.

Medit i700: Предлага бързи скорости на сканиране и лек дизайн.

Връзка към интраорален скенер: интраорален скенер

 

Скенери за дентална лаборатория:

Скенерите за зъботехническа лаборатория са предназначени за използване в зъботехнически лаборатории за сканиране на физически зъбни отпечатъци или модели. Те помагат за преобразуването на традиционните импресии в цифрови формати, улеснявайки цифровия работен процес.

Основни функции:

Висока точност и възможност за сканиране на различни материали

Подходящ за мащабни операции в зъботехническата лаборатория

Предоставя подробни данни за протезиране и сложни възстановявания

Примерни продукти:

Yucera RS300: Известен със своята висока разделителна способност и възможности за бързо сканиране.

3Shape E4: Предлага изключителна скорост и точност за детайлни сканирания.

Връзка към Скенер за дентална лаборатория: скенер за зъботехническа лаборатория

 

3D скенери за зъби:

3D скенерите за зъби се фокусират върху заснемането на подробни изображения на отделни зъби, полезни за различни стоматологични процедури като реставрации и ортодонтия.

Основни функции:

Осигурява много детайлни и увеличени изображения на зъби

Полезно за диагностициране на пукнатини, кариеси и други специфични за зъбите проблеми

Подобрена визуализация за планиране на лечението

 

4. Предимства и предизвикателства на цифровото сканиране

Предимства:

Подобрена точност: Дигиталните скенери, като интраоралния скенер, осигуряват превъзходна прецизност, намалявайки грешките и осигурявайки по-добре прилягащи възстановявания.

Подобрено изживяване на пациента: Дигиталното сканиране е по-удобно от традиционните отпечатъци, като елиминира нуждата от вани за отпечатъци и материали.

Ефективност на работния процес: Цифровото сканиране рационализира работните процеси, позволявайки незабавно улавяне на данни и по-бързо време за изпълнение.

По-добра комуникация: Подробните цифрови изображения помагат за разбирането на пациента и улесняват професионалното сътрудничество.


Предизвикателства:

Висока първоначална инвестиция: Разходите за закупуване и поддръжка на оборудване за цифрово сканиране могат да бъдат значителни.

Крива на учене: Възприемането на нова технология изисква обучение и адаптиране.

Технологична съвместимост: Гарантирането на съвместимост със съществуващи системи може да бъде предизвикателство.

Сигурност на данните: Съхранението на цифрови данни поражда опасения относно сигурността и поверителността.

Имайки предвид тези предимства и предизвикателства, денталните професионалисти могат да вземат информирани решения относно интегрирането на дигиталното сканиране в своите практики, подобрявайки както грижата за пациентите, така и оперативната ефективност.

 

5. Избор на правилното оборудване за цифрово сканиране

Изборът на правилното цифрово сканиращо оборудване за вашата дентална практика включва внимателно разглеждане на различни фактори. Ето някои насоки, които да ви помогнат да вземете информирано решение:

а. Оценете вашите нужди:

Определете конкретните приложения, за които ще използвате цифровия скенер. Независимо дали става въпрос за обща стоматология, ортодонтия, импланти или възстановителни дейности, разбирането на вашите нужди ще ви насочи при избора на подходящото устройство.

b. Бюджетни съображения:

Оценете бюджета си за закупуване и поддръжка на оборудването. Цените на цифровите скенери могат да варират в широк диапазон, така че е изключително важно да се намери баланс между цена и функционалност.

° С. Характеристики и възможности:

Потърсете скенери с функции, които отговарят на вашите клинични изисквания. Важни характеристики, които трябва да имате предвид, включват точност, скорост, лекота на използване и съвместимост с вашите съществуващи системи.

д. Препоръки за марка и модел:

Ето някои забележителни марки и модели:

Yucera YRC-02 (Интраорален скенер):

Известен със своята висока точност и удобен за потребителя интерфейс.

Идеален за заснемане на детайлни изображения за корони, мостове и ортодонтски апарати.


Medit i700:

Предлага бързи скорости на сканиране и лек дизайн.

Подходящ за рутинна дентална диагностика и комплексни процедури.

Връзка към интраорален скенер: интраорален скенер

 

Yucera RS300 (Зъболекарски скенер):

Висока резолюция и възможности за бързо сканиране.

Перфектен за мащабни операции в дентална лаборатория и детайлни възстановявания.


3 Форма E4:

Изключителна скорост и точност за детайлни сканирания.

Подходящи за различни дентални материали и комплексно протезиране.

Връзка към Скенер за дентална лаборатория: скенер за зъботехническа лаборатория

 

д. Поддръжка и обучение:

Помислете за наличието на поддръжка и обучение на клиенти. Надеждната техническа поддръжка и цялостното обучение могат значително да улеснят прехода към цифрови работни процеси.

f. Поддържане на бъдещето:

Изберете оборудване, което може да се адаптира към бъдещия напредък в денталната технология. Инвестирането в системи с възможност за надграждане може да гарантира, че вашата практика остава на върха.

 

6. Бъдещи тенденции в технологията за цифрово сканиране

а. Интеграция с изкуствен интелект:

AI все повече ще помага при диагностиката и планирането на лечението, подобрявайки точността и ефективността.

b. Решения, базирани на облак:

Облачното съхранение и обработка ще подобри достъпността на данните и ще улесни дистанционните консултации.

° С. Подобрени технологии за изображения:

Бъдещите скенери ще предлагат по-висока разделителна способност и по-бързи скорости на сканиране, подобрявайки диагностичните възможности.

д. Мобилни и преносими скенери:

Преносимите устройства ще направят цифровото сканиране по-достъпно, разширявайки усъвършенстваната дентална грижа до по-широк диапазон от настройки.

д. Интегриране на 3D печат:

Комбинирането на дигитално сканиране с 3D печат ще рационализира производството на зъбни протези и апарати, намалявайки времето за изпълнение.

 

Заключение:

Разгледайте изчерпателното ръководство за цифрово сканиране в стоматологията. Научете за приложенията, видовете, предимствата и бъдещите тенденции на технологията за цифрово сканиране за зъболекари. Подобрете клиничната си практика с интраорални скенери, скенери за дентална лаборатория и 3D скенери за зъби.

Основна информация
 • година на основаване
  --
 • бизнес тип
  --
 • Държавен регион
  --
 • Основна индустрия
  --
 • Основни продукти
  --
 • Предприятие юридическо лице
  --
 • Общо служители
  --
 • Годишна стойност на продукцията
  --
 • Пазар за износ
  --
 • Обучили клиенти
  --

Изпратете вашето запитване

Изберете различен език
English
Қазақ Тілі
ქართველი
עִברִית
Ελληνικά
dansk
български
русский
italiano
français
Español
Deutsch
العربية
Текущ език:български