Οι κλίβανοι οδοντιατρικής πυροσυσσωμάτωσης χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία οδοντιατρικών ζιρκονιών μετά την άλεση σε ένα στέμμα, γέφυρα, πλαίσιο ή άλλη αποκατάσταση. Αυτοί οι κλιβάνοι είναι ικανοί να φτάσουν στις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται για τον πυροβολισμό ζιρκονία στην τελική σκληρότητα του.


Ο φούρνος πυροσυσσωμάτωσης Yucera θερμαίνεται γρήγορα, η ποιότητα είναι σταθερή, ο χρόνος χρήσης είναι μακρύς και παρέχει καλή τεχνική υποστήριξη στο διαδίκτυο.