Οι κλίβανοι οδοντικής πυροσυσσωμάτωσης χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία οδοντικής ζιρκονίας αφού έχει αλεσθεί σε στέμμα, γέφυρα, πλαίσιο ή άλλη αποκατάσταση. Αυτοί οι κλίβανοι είναι ικανοί να φτάσουν τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται για την πυροσυσσωμάτωση της ζιρκονίας στην τελική της σκληρότητα.


Ο φούρνος πυροσυσσωμάτωσης Yucera θερμαίνεται γρήγορα, η ποιότητα είναι σταθερή, ο χρόνος χρήσης είναι μεγάλος και παρέχει καλή ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη.

Στείλτε την ερώτησή σας