Το Yucera Dental Wax Blocks χρησιμοποιεί για την άλεση του οδοντικού συστήματος CAD / CAM, το στέμμα και τη γέφυρα, το μοντέλο των δοντιών, το χύτευση, στο μηχάνημα και το σκάλισμα του δίσκου κεριού και το μπλοκ για το οδοντικό σύστημα CAD / CAM που αναπτύσσεται ανεξάρτητα και παράγεται διεθνώς προηγμένη φόρμουλα και παρήγαγε διεθνώς προηγμένη φόρμουλα και παραγόμενη διεθνώς προηγμένη φόρμουλα και παράγεται διεθνώς προηγμένη φόρμουλα και παράγεται διεθνώς προηγμένη φόρμουλα και Εισαγόμενα πρώτες ύλες, κορυφαία ποιότητα κλάσης και καλή τιμή.