Κατασκευάζουμε Οδοντιατρική φρεζάρισμα Burs για οδοντιατρικό εργαστήριο φρεζαρίσματος Cadcam για το Mill διαφορετικό μπλοκ, όπως το μπλοκ ζιρκόνιο, PMMA& Κερί δίσκο, μεταλλικό δίσκο και κλπ. Εκτός από φρεζάρισμα για γυάλινα κεραμικά μπλοκ φρεζαρίσματος. Ως επαγγελματίας οδοντιατρική φρεζάρισμα Burs κατασκευαστής, προσβλέπουμε στην ερχόμενη σας.